אתרי אינטרנט מומלצים

עמותת נקודת מפגש mesto.org.il/

חברת הרי זהב http://hzahav.co.il/

אנציקלופדיה יהודית בפשה הרוסית

אנשינו (פרויקט בשפה הרוסית) ​http://nashi-ludi.com/

רשת חברתית יהודית בשפה הרוסית http://jewishnet.ru/

אתר הזיכרון של המלחין אהרון גורוב http://gurov-music.info/


להמשיך